STOT PHARMA

Hizmetler | Dış Ticaret

Firmamız (Stot Pharma); ilaç ve ilaç üretmek için gerekli ham maddeleri yüksek kalitede ve rekabetçi fiyatlarla sağlayan yerel ve uluslararası düzeyde sağlık sektöründe önde gelen şirketlerden biridir. Bu sektördeki yüksek deneyimimiz birçok ülkedeki seçkin iş ortaklarımızla çalışmamızı sağlamıştır.
İthalat ve ihracat sektöründeki hizmetlerimizin kapsadığı sektörler:
1- Hazır ilaç preparatlarının ve besin takviyelerinin ithalatı ve ihracatı.
2- Hammaddeleri ve ilaç endüstrisi ile ilgili tüm gereklilikleri (makineler, analizörler ...) ithal etmek.
3- Hizmetlerimiz, yerel ve uluslararası düzeyde kamu ve özel hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
4- Hizmetlerimiz, her türlü tıbbi malzeme ve tıbbi malzeme ile kurum ve yardım kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamayı da kapsamaktadır.

İhracat bölgeleri